Nodiadau Ychwanegol ar y Data a Ddarperir

 

Dynodiadau Statudol

Ar hyn o bryd gallwn roi gwybodaeth i chi am ffiniau safleoedd ar gyfer rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Ar gyfer cyfeiriadau at safleoedd, dylech gysylltu â Chyngor Cefn Gwlad Cymru (Ffôn: 02920 772400).

Dynodiadau Lleol

Ar hyn o bryd gallwn roi gwybodaeth i chi am ffiniau Safleoedd o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur neu Safleoedd Bywyd Gwyllt ar gyfer pedwar o'r Awdurdodau Lleol rydym yn ymdrin â hwy (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Sir Fynwy). Wrth i'r lleill ddod ar gael byddwn yn eu hychwanegu at ein cynhyrchion a'n gwasanaethau.

Cynefinoedd

Mae Gwybodaeth Cynefinoedd Cyfnod I Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn ddyddiedig 1979-1997.

 

 


Dychwelyd i Gwasanaethau i Ddefnyddwyr Data

Dychwelyd i Ein Gwasanaethau

Dychwelyd i Ymholiadau Data