Gwasanaethau i Gyflenwyr Data

 

Dyma'r dewis llawn o wasanaethau i gofnodwyr a gynigir mewn Cytundeb Cyfnewid Data safonol:

 • Cymorth gyda rhoi cofnodion ysgrifenedig ar gyfrifiadur, neu drosglwyddo data rhwng meddalwedd cronfa ddata.
 • Darparu meddalwedd cofnodi biolegol (Recorder neu MapMate), cymorth gyda'r gwaith o'i osod, hyfforddiant sylfaenol a chymorth technegol sylfaenol i ddefnyddwyr.
 • Benthyg offer GPS i gynorthwyo cofnodi manwl gywir yn y maes.
 • Darpariaeth mynediad am ddim at bob cofnod perthnasol yng nghronfeydd data SEWBReC h.y. y rhai sy'n berthnasol i'r astudiaeth o ardal ddaearyddol y cofnodwr neu grwp cofnodi, y grwp/iau tacsonomig a gofnodent ac unrhyw rywogaethau a/neu gynefinoedd cysylltiol.
 • Cymorth gyda chynhyrchu taflenni newyddion neu unrhyw gyhoeddiadau eraill (gan gynnwys e.e. cynhyrchu erthyglau neu'r newyddion diweddaraf am waith SEWBReC, neu gynhyrchu mapiau dosbarthu ac adroddiadau statws i fynd efo'r erthyglau a gynhyrchwyd gan eraill).
 • Cyhoeddusrwydd i waith y cofnodwr neu'r grwp cofnodi.
 • Hysbysu am gyfleoedd a all godi am waith arolwg lle ceir tâl neu am waith di-dâl.
 • Cymorth gydag adnabod bylchau daearyddol yn y gwaith cofnodi presennol.
 • Darparu map sylfaen (lle y caniateir hynny gan drwydded Map Ordnans SEWBReC) i gynorthwyo â chyflawni gwaith arolwg.
 • Cymorth gydag archifo llyfrau nodiadau, cardiau cofnodi a dogfennau eraill yn broffesiynol.
 • Darparu grantiau bach (yn ôl y cyllid sydd ar gael a pha mor llwyddiannus yw'r ceisiadau amdano) i gynorthwyo â rheoli cofnodion biolegol.
 • Trefnu digwyddiadau blynyddol Fforwm Cofnodwyr Morgannwg a Gwent.

 

Dychwelyd i Ein Gwasanaethau