Grŵp Ystlumod Caerdydd

Cardiff Bat Group

Mae Grŵp Ystlumod Caerdydd yn cwmpasu awdurdod unedol Caerdydd ac mae'n aelod cyswllt o'r Ymddiriedolaeth Gwarchod Ystlumod, sef ycorff cenedlaethol sy'n cynrychioli Gwarchod Ystlumod yn y DU.

Nodau'r Grŵp:
  • Datblygu'r wybodaeth am ddosbarthiad a gweithgarwch ystlumod yn ardal y Grŵp.
  • Hybu cadwraeth ystlumod a'u cynefin.
  • Darparu fforwm i drafod materion am gadwraeth ystlumod.
  • Gwella canfyddiad y cyhoedd o ystlumod.
  • Ystyried opsiynau cynaliadwy yn ei holl weithgareddau.

 

Pwyllgor 2008HughClark

  • Cadeirydd - Danielle Cowell
  • Is-gadeirydd - James Byrne
  • Ysgrifennydd - Catalena Angele
  • Trysorydd - Georgina Harper
  • Swyddog Digwyddiadau - Grace Todd

 

Digwyddiadau ac Arolygon Grŵp Ystlumod Caerdydd

Gweler ochr Saesneg y wefan am y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ac arolygon.

 

HyfforddiantJuvenile Pipistrelle

Mae James Byrne wedi'i drwyddedu ac fe'i henwebwyd yn hyfforddwr swyddogol Grŵp Ystlumod Caerdydd.

 

Cofnodi Biolegol

Os ydych wedi gweld unrhyw ystlumod yn Ne-ddwyrain Cymru, anfonwch eich cofnodion atom. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio'n ffurflen gofnodi ar-lein. Nid oes yn rhaid i chi allu adnabod rhywogaeth yr ystlum yr ydych wedi'i gofnodi: mae pob ystlum a geir yn y DU yn Rhywogaeth Ewropeaidd a Warchodir.

 

Cysylltu â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen ymaelodi. Am bob ymholiad arall, cysylltwch â: Catalena dot Angele at museumwales dot ac dot uk