Diwrnodau Cofnodwyr

 

Cynhaliwyd digwyddiad Fforwm Cofnodwyr yn flynyddol yng Ngwent ers 2000 ac ym Morgannwg ers 2003. Ers 2004, mae SEWBReC wedi ymgymryd â threfnu'r digwyddiadau hyn ac yn 2007 cynhaliwyd ein digwyddiad Blits Bioamrywiaeth cyntaf yn ogystal â'r fforymau.

I gael manylion digwyddiadau ar ddod, ewch i'n calendr digwyddiadau. Fel arfer, cynhelir y Fforymau hyn ym mis Ionawr neu fis Chwefror, a chynhelir digwyddiadau Blits Bioamrywiaeth yn ystod misoedd yr haf.

Mae'r holl ddigwyddiadau hyn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cofnodi biolegol. Cysylltwch â SEWBReC i gael rhagor o wybodaeth, neu os ydych am gael eich ychwanegu at restr bostio'r Fforwm Cofnodwyr.

 

Fforwm Cofnodwyr Morgannwg

Mae cofnodion digwyddiadau'r blynyddoedd blaenorol ar gael i'w lawrlwytho yma:

Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2008 (ar gael cyn hir)
Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2007
Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2006
Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2005
Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2004
Fforwm Cofnodwyr Morgannwg 2003

 

Fforwm Cofnodwyr Gwent

Mae cofnodion digwyddiadau'r blynyddoedd blaenorol ar gael i'w lawrlwytho yma:

Fforwm Cofnodwyr Gwent 2008 (ar gael cyn hir)
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2007
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2006
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2005
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2004
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2003
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2002
Fforwm Cofnodwyr Gwent 2000/1

 

Nodwch nad oes fersiynau Cymraeg o'r dogfennau hyn ar gael ar hyn o bryd.