Canllawiau ar Gyfer Cwblhaur Ffurflen Ymholi Yngln Data a Rhyddhau Data (y Ffurflen)

 

  1. Rhowch enw cyswllt, enw'r sefydliad a manylion llawn yr enw cyswllt. Dylech hefyd roi enw a chyfeiriad cyswllt perthnasol ar gyfer yr anfoneb, os ydynt yn wahanol i fanylion y prif enw cyswllt.
  2. RHAID ychwanegu enwau ychwanegol cleientiaid, asiantau a chydweithwyr (o adrannau neu is-adrannau eraill eich sefydliad) a fydd gweld data a ddarperir gan SEWBReC, at y ffurflen. Mae'r rhan hon yn orfodol - os na chwblheir yr adran hon yn foddhaol, gall oedi'r gwaith o brosesu eich ymholiad.
  3. Rhowch enw'r safle a chyfeirnod grid a/neu fap sy'n nodi ffin y safle'n glir. Ceir gwybodaeth am ddefnyddio cyfeiriadau grid yma.
  4. Dewiswch y wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os ydych yn dewis yr opsiwn 'rhywogaeth ddetholedig', dylech sicrhau eich bod yn nodi pa rywogaeth yr hoffech i ni chwilio amdani e.e. madfall ddŵr gribog neu bathew.
  5. Nodwch faint y glustogfa chwilio, a osodir o amgylch ffin y safle neu'r cyfeirnod grid a nodwyd gennych, sydd ei hangen arnoch. Yn ddelfrydol, dylech nodi un glustogfa chwilio, neu ddwy glustogfa chwilio wahanol ar y mwyaf. Y glustogfa leiaf a argymhellir gennym yw 500m, ond gellir ei gosod ar unrhyw faint.
  6. Darllenwch y telerau a'r amodau yn ofalus, a llofnodwch y ffurflen a nodi'r dyddiad arni.

 

 

Dychwelyd i Ymholiadau Data