Cofnod - Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru

 

Intec, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG

 

Ffôn: 01248 672603
Ffacs: 01248 672601

 

www.cofnod.org.uk