Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gwent

 

GARG logo

Mae Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gwent yn cwmpasu Awdurdodau Unedol Caerdydd, Casnewydd, Caerffili, Blaenau Gwent, Tor-faen, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful, ac mae'n aelod cyswllt o ARG-UK, sef corff cynrychioliadol pob un o Grwpiau Amffibiaid ac Ymlusgiaid y DU.

Amcanion y grŵp yw:

  • Hyrwyddo cadwraeth pob rhywogaeth frodorol o amffibiaid ac ymlusgiaid a'u cynefinoedd.
  • Sefydlu a monitro dosbarthiad a statws amffibiaid ac ymlusgiaid yn ardal GARG, gan gynnwys cytrefi o rywogaethau a gyflwynwyd.
  • Cysylltu â phob sefydliad ac asiantaeth statudol ac anstatudol perthnasol a'r cyhoedd a rhoi cyngor ar amffibiaid ac ymlusgiaid ac ar y broses o reoli'u cynefinoedd.
  • Ennyn diddordeb mewn amffibiaid ac ymlusgiaid a'u cadwraeth a datblygu sgiliau'r rhai sydd â diddordeb yn y rhywogaethau hyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, cwblhewch a dychwelwch ffurflen aelodaeth at Mel Dodd (ysgrifennydd GARG). At ddibenion yswiriant, mae'n ofynnol hefyd i wirfoddolwyr gwblhau a dychwelyd y ffurflen Cytundeb Gwaith Gwirfoddol hon.

 

Cofnodi Biolegol

Os ydych wedi gweld unrhyw ymlusgiaid neu amffibiaid (brodorol neu beidio!) yn y de-ddwyrain, anfonwch eich cofnodion atom. Gallwch wneud hynny drwy ddefnyddio'n ffurflen gofnodi ar-lein. Cofiwch, mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw gofnodion, hyd yn oed grifft llyffant! Mae rhestr Rhywogaeth â Blaenoriaeth UK BAP yn cynnwys y rhan fwyaf o'n hymlusgiaid brodorol bellach.

Mae gan wefan herpetofauna rywfaint o wybodaeth adnabod da, yn ogystal â gwefan NARRS yn ei phecynnau arolwg y gellir eu lawrlwytho.

 

Digwyddiadau

I gael rhagor o wybodaeth gyfredol am gyfarfodydd, arolygon a hyfforddiant, ewch i fersiwn Saesneg y dudalen hon.