Defnyddio derbynyddion GPS

 

Gall derbynyddion GPS wneud diffinio cyfeirnodau grid eich cofnodion lawer yn haws,  ond mae ychydig o bethau i'w cofio wrth eu defnyddio:

Yn aml mae derbynyddion modern yn rhoi cyfeirnodau grid 10 ffigur sy'n awgrymu y gellir lleoli eich lleoliad i 1m sgwâr bob amser.  Fodd bynnag, mae unedau modern hefyd yn rhoi manylion am gywirdeb lleoliadol, sef 3-5m yn gyffredinol.  Felly, mae'n bwysig gostwng datrysyn y cyfeirnod grid yn unol â hynny.  Os yw eich uned yn dweud bod y cywirdeb lleoliadol yn:

  • ≤ 1m - yna gallwch ddyfynnu'r cyfeirnod grid 10-ffigur yn llawn;
  • 1m > 10m (y sefyllfa fwyaf tebygol) - yna dylech ddyfynnu cyfeirnod grid 8-ffigur;
  • 10m > 100m (yn bosibl mewn amodau gwael) - yna dylech ddyfynnu cyfeirnod grid 6-ffigur.

Fodd bynnag, cofiwch y dylech dalgrynnu darlleniadau i lawr, nid i fyny.

e.e. Dylid talgrynnu SS 9876 9876  i lawr i SS 987987; bydd talgrynnu i fyny i SS 988 988 yn rhoi'r cofnod yn y 100 m sgwâr nesaf.

 

Garmin eTrex HGall derbynyddion GPS ddefnyddio batris yn eithaf cyflym, ac felly mae'n syniad da eu diffodd rhwng darlleniadau.  Fodd bynnag, gall derbynyddion GPS gymryd rhai munudau i ailgysylltu â'u lloerennau, felly gall gymryd ychydig amser cyn y gallwch gael darlleniad cywir ac efallai y bydd yn haws i chi adael yr uned ymlaen.

Caiff cywirdeb ei leihau pan fyddwch dan orchudd (fel coetir) neu mewn cymoedd gan na all derbynyddion gysylltu â'r casgliad llawn o loerennau.  Gellir gwella'r sefyllfa hon drwy gadw'r derbynnydd ymlaen.

Mae gwefan Arolwg Ordnans yn cynnig rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol am GPS.