Canllaw Cofnodi Biolegol I Ddechreuwyr

 

Beth yw Cofnod?

Yn syml, cofnod yw pan fydd unigolyn yn gweld rhywogaeth, mewn lleoliad, ar ddyddiad penodol.

Rhaid iddo gynnwys y pedwar darn canlynol o wybodaeth hanfodol er mwyn bod o ddefnydd i ni:

  • Pa rywogaeth a welwyd? Defnyddiwch enw cyffredin, neu'r enw gwyddonol os ydych yn ei wybod.
  • Ble y gwelwyd y rhywogaeth? Dylech gynnwys cyfeirnod grid chwe ffigur os yw'n bosibl, ac enw'r lleoliad (h.y. y lleoliad agosaf a ddangosir ar fap Arolwg Ordnans) e.e. SO 123 456, M
  • Pryd y gwelwyd y rhywogaeth? Yn ddelfrydol dylid nodi'r union ddyddiad. Fodd bynnag, byddai'r mis, y flwyddyn neu ystod o ddyddiadau hefyd yn dderbyniol.
  • Pwy gofnododd y rhywogaeth? Rhowch enw llawn a manylion cyswllt y cofnodwr.

Mae unrhyw wybodaeth arall am y safle neu'r rhywogaeth yn ddefnyddiol, h.y. manylion y cynefin, nifer, rhyw, oedran neu ymddygiad y rhywogaethau unigol a welwyd.

 

Sut Ydw i'n Canfod y Cyfeirnod Grid?link to Ordnance Survey

Mae'n well gan SEWBReC gael cofnodion gyda chyfeirnod grid chwe ffigur o leiaf. Mae cofnodion o'r fath yn llawer mwy defnyddiol (e.e. ar gyfer asesu ceisiadau cynllunio a phrosiectau cadwraeth bioamrywiaeth) na chofnodion gyda chyfeirnod grid pedwar ffigur (1km2).

Ar gyfer gwers llawn hwyl ar sut i weithio allan cyfeirnod grid chwe ffigur o fap Arolwg Ordnans safonol, cliciwch yma neu ar y ddelwedd isod.

Yn ardal SEWBReC, y codau dwy lythyren perthnasol ar gyfer grid 100km sgwâr yw SN, SO, SS ac ST.

I gael gwybodaeth am ddefnyddio derbynnydd GPS, cliciwch yma.

 

Dychwelyd i Cofnodi Biolegol