Polisïau a Gweithdrefnau SEWBReC

 

Mae SEWBReC yn gweithredu set o bolisïau a gweithdrefnau i lywio'i gweithgareddau a sicrhau cysondeb o ran ei gweithrediadau.

Addaswyd ein polisïau a'n gweithdrefnau o ganllawiau a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol yn ei gyhoeddiadau ar 'Running a Local Record Centre' [mae copïau ar gael am £30 yn cynnwys postio a phacio o Ysgrifenyddiaeth Ymddiriedolaeth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol - E-bost: support@nbn.org.uk].

Trwy weithredu'r polisïau a'r gweithdrefnau hyn, mae SEWBReC yn bodloni'r holl 'Swyddogaethau Hanfodol', a nifer gynyddol o 'Swyddogaethau Uwch' Canolfan Gofnodion Leol fel y nodwyd yn Natganiad Sefyllfa'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol am Ganolfannau Cofnodion Lleol (Cliciwch yma i lwytho i lawr destun llawn y datganiad sefyllfa hwn).

Mae Polisïau a Gweithdrefnau cyfredol SEWBReC yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â fformat a chynnwys Datganiad Sefyllfa'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol am Ganolfannau Cofnodion Lleol ac i adlewyrchu datblygiadau a gwelliannau yn ein gwasanaethau ers ein lansiad ym mis Awst 2005.

Mae detholiad o bolisïau allweddol ar gael i'w llwytho i lawr yn eu fformat cyfredol. Bydd datganiad polisi llawn SEWBReC ar gael drwy'r wefan hon pan fydd ar gael.

  • Perchenogaeth data a chaffael data
  • Rheoli pwy all weld data
  • Codi tâl

Nodwch nad oes fersiynau Cymraeg o'r dogfennau hyn ar gael ar hyn o bryd.

 

Dychwelyd i Amdanom Ni