Partneriaid Ariannu Cyfredol SEWBReC

 

Mae gan y sefydliadau canlynol Gytundeb Lefel Gwasanaeth cyfredol, Cytundeb Trwyddedu Data cyfredol neu gytundeb cyfatebol i sicrhau cynhyrchion a gwasanaethau SEWBReC:

 • Cyngor Cefn Gwlad Cymru
 • Comisiwn Coedwigaeth Cymru
 • Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru
 • Adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (Awdurdod Datblygu Cymru gynt)*
 • Awdurdod Cefnffyrdd De Cymru
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Cyngor Sir Fynwy
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Cyngor Bro Morgannwg
 • Ymddiriedolaeth Natur Gwent

*Cytundeb wedi’i ddiddymu. Cytundeb newydd yn cael ei drafod.

 

Nôl i Amdanom Ni