Newyddion

 

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n barhaus i ddarparu newyddion am weithgareddau SEWBReC ac am ddatblygiadau diddorol eraill sy'n effeithio ar gofnodi a chadwraeth bioamrywiaeth yn Ne ddwyrain Cymru. I gael manylion am arolygon lleol a chenedlaethol y gallwch gymryd rhan ynddynt, cliciwch yma.

 

Diwrnodau Cofnodwyr Gwent a Morgannwg

Cynhaliwyd Fforwm Cofnodwyr Morgannwg yng Ngwesty Best Western Heronston, Ffordd Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr, ar 26 Ionawr 2008.

Cynhaliwyd Fforwm Cofnodwyr Gwent yn yr Ystafell Bwrdd, Campws Caerllion, Coleg Prifysgol Cymru Casnewydd, ddydd Sadwrn, 16 Chwefror 2008.

Roedd y ddau fforwm yn llwyddiant mawr a gobeithio y bydd diwrnodau Blits Bioamrywiaeth i ddilyn yn ystod misoedd yr haf.

Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cofnodi biolegol. Gweler y dudalen Diwrnodau Cofnodwyr a'n calendr digwyddiadau i gael rhagor o fanylion a chofnodion digwyddiadau blaenorol.

 

Miliwn o gofnodion ac yn dal i gyfrif....

Sanionia uncinataCyrhaeddodd SEWBReC ei miliynfed cofnod ar 8fed Ionawr 2008. Y rhywogaeth dan sylw oedd bryoffyt a gofnodwyd gan Sam Bosanquet: Sanionia uncinata. Cafodd ei weld ar dir diffaith yn Abersychan.

Nododd Sam "Fel arfer gwelir Sanionia uncinata mewn glaswelltir calchfaen, creigiau mynyddig neu ffeniau helyg sy'n gyfoethog mewn rhywogaethau, felly mae ei bresenoldeb ar dywarchen wedi'i symud ar ochr ffordd yn anhygoel. Roedd nifer resymol o gofnodion ohono yng ngogledd-orllewin Gwent, ond roedd pob un o gynefin naturiol."

 

Angen cyrff marw!Poleflat

Mae angen carcasau gwencïod, carlymod, mincod a ffwlbartiaid ar Dan Forman ar gyfer ei waith ymchwil.

Cadwch lygad ar agor am y carlymoliaid hynny wrth deithio ar y ffyrdd: gwerthfawrogir unrhyw gyfraniadau!

Dr Dan Forman CBiol.MIBiol.EurProBiol.
Behavioural, Physiological & Molecular Ecology Group
Institute of Environmental Sustainability
Swansea University
Singleton Park
Swansea, SA2 8PP
Ffôn: (+44) 01792 295445

Otter duo

Os dewch o hyd i garcas dyfrgi, ffoniwch 0800 807060 (Asiantaeth yr Amgylchedd) neu 0845 1306229 (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) gyda manylion y lleoliad.

Caiff carcasau dyfrgwn eu hanfon i Brosiect Dyfrgwn Prifysgol Caerdydd.

 

 

 

Cylchlythyr Cofnodwyr Gwent

Cliciwch ar y dolenni isod i lwytho i lawr fersiynau PDF o'r cylchlythyr hwn a gynhyrchwyd gan SEWBReC ers 2005.

Cylchlythyr Cofnodwyr Gwent Rhif 11 [mis Hydref 2007]
Cylchlythyr Cofnodwyr Gwent Rhif 10 [mis Hydref 2006]
Cylchlythyr Cofnodwyr Gwent Rhif 09 [mis Tachwedd 2005]


Cylchlythyrau SEWBReC

Cliciwch ar y dolenni isod i lwytho i lawr fersiynau PDF o gylchlythyrau a chyhoeddiadau achlysurol SEWBReC:

Diweddariad SEWBReC [Mis Mehefin 2005]

 

Nodwch nad oes fersiynau Cymraeg o'r dogfennau hyn ar gael ar hyn o bryd.