Cerrig Milltir Yn Natblygiad SEWBReC

 

 • 1998: Dechreuodd prosiect Cysylltu Canolfannau Cofnodion Lleol y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol sefydlu'r Ganolfan Gofnodion Leol gyntaf yng Nghymru ym Mhowys a Bannau Brycheiniog.
 • Gwanwyn 2000: Argymhellodd Ymgynghoriad yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar Ddatblygu Canolfannau Cofnodion Lleol yng Nghymru y dylid sefydlu pedair Canolfan Gofnodion Leol.
 • Mis Medi 2001: Cyfarfu darpar bartneriaid un o Ganolfannau Cofnodion Lleol De Ddwyrain Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a phenderfynwyd penodi Swyddog Datblygu.
 • Mis Tachwedd 2002: Penodwyd Swyddog Datblygu.
 • Mis Tachwedd 2003: Cofrestrwyd SEWBReC fel cwmni cyfyngedig.
 • Mis Chwefror 2004: Lansiwyd y Cynllun Datblygu yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
 • Gwanwyn 2004: Penodwyd y Rheolwr a'r Swyddog TG.
 • Mis Ionawr 2005: Penodwyd y Swyddog Data ac Ymholiadau.
 • Mis Awst 2005: Dechreuodd Cyfnod Gweithredol SEWBReC.
 • Hydref 2005: Penodwyd y Cynorthwy-ydd Gwybodaeth am Fioamrywiaeth (data Cyngor Cefn Gwlad Cymru) cyntaf.
 • Haf 2006: Penodwyd Cynorthwy-ydd Gwybodaeth am Fioamrywiaeth (data Cyngor Cefn Gwlad Cymru) newydd.
 • Gwanwyn 2007: Cynhaliwyd proses ailstrwythuro i ddyrchafu staff presennol i rolau'r Uwch Swyddog TG a Chofnodion Biolegol a'r Uwch Swyddog Data ac Ymholiadau. Crëwyd swydd newydd y Swyddog Data ac Ymholiadau.
 • Hydref 2007: Penodwyd dau Gynorthwy-ydd Gwybodaeth am Fioamrywiaeth newydd.
 • Mis Tachwedd 2007: Lansiwyd rhwydwaith Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn dilyn sefydlu'r pedair Canolfan Gofnodion Leol yn llwyddiannus yng Nghymru.
 • Mis Ionawr 2008: Cyrhaeddodd SEWBReC un filiwn o gofnodion
 • Hydref 2008: Apwyntiwyd dau Gynorthwyydd Gwybodaeth am Fioamrywiaeth newydd
 • Hydref 2009: Lansiwyd Cymdeithas y Canolfannau Cofnodion Lleol am yr Amgylchedd (ALERC), sy'n darparu llais ar y cyd ar gyfer y Canolfannau Cofnodion Lleol yn y DU.

 

Nôl i Amdanom Ni