Canolfannau Cofnodion Lleol yng Nghymru

 

Mae'r pedair Canolfan Gofnodion Leol yng Nghymru (a sefydlwyd ers 2000) yn cydweithio'n agos gyda'r nod o ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau di-dor ledled Cymru, yn ogystal â datrysiadau data trawsffiniol effeithiol. Ceir rhagor o wybodaeth am bartneriaid Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru yn: www.lrcwales.org.uk

Local Records Centres Wales

Nôl i Amdanom Ni