Canolfannau Cofnodion Lleol - Persbectif y DU

 

Canolfannau Cofnodion Lleol yn y DU

Mae gan SEWBReC gysylltiadau agos â llawer o Ganolfannau Cofnodion Lleol eraill yn y DU. Sefydlir llais cyfunol ar gyfer Canolfannau Cofnodion Lleol ar hyn o bryd ar ffurf Cymdeithas y Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol. Mae Canolfannau Cofnodion Lleol hefyd yn cyfrannu at hyrwyddo pob math o gofnodi biolegol trwy'r Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer Cofnodion Biolegol.

Caiff cyfeiriadur o fanylion cyswllt pob Canolfan Gofnodion Leol yn y DU ei gynnal a'i gadw gan y Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer Cofnodion Biolegol. Cliciwch yma i weld y cyfeiriadur.

 

Y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol

Mae Canolfannau Cofnodion Lleol yn geinciau allweddol o'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol. Mae'r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol yn gweithio gyda Chanolfannau Cofnodion Lleol a Chynlluniau a Chymdeithasau Cenedlaethol i helpu eu cofnodwyr i wella safonau, ac i'w cynorthwyo i rannu data. Un o'r prif offerynnau ar gyfer rhannu setiau data cenedlaethol a lleol yw Porth y Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol. Cliciwch yma i weld y data a gedwir ar y Porth.

 

 

Nôl i Amdanom Ni